Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

02/12/2019 2:52:49 PM
Във връзка с актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/ на 13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои спиране с цел профилактика.

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

09/21/2018 3:47:04 PM
Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

08/16/2018 4:35:58 PM
Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust


All news