Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
Новини

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

21.09.2018 15:47:04
Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

16.08.2018 16:35:58
Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса

09.08.2018 9:51:49
Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса


Всички новини