Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
Новини

Промяна в системата

30.06.2016 13:21:11
Промяна в системата относно данни за фактуриране

Относно де активиране на модула известия (Notices)

11.03.2016 10:22:59

Подписване на процедури с електронен подпис

08.03.2016 19:06:56
Проблеми с блокиране на Java при подписване


Всички новини