Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
News

Промени баластна форма

01/10/2023 10:26:25 AM
Изпълнение изискванията на законодателството

Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“

09/29/2022 4:14:50 PM
Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“

Нови банкови сметки

06/07/2022 4:03:56 PM
Уважаеми клиенти, С цел подобряване на обслужването и улесняване на разплащанията, Ви уведомяваме, че са разкрити следните банкови сметки, по които можете да погасявате задълженията си.


All news