Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
News

Промяна в системата

06/30/2016 1:21:11 PM
Промяна в системата относно данни за фактуриране

Относно де активиране на модула известия (Notices)

03/11/2016 10:22:59 AM

Подписване на процедури с електронен подпис

03/08/2016 7:06:56 PM
Проблеми с блокиране на Java при подписване


All news