Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

Периодична промяна на персоналните пароли за достъп в системата.

08/12/2019 3:27:15 PM

Подписване на процедури с електронен подпис.

08/06/2019 10:28:57 AM

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

02/12/2019 2:52:49 PM
Във връзка с актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/ на 13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои спиране с цел профилактика.


All news