Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
Новини

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

12.02.2019 14:52:49
Във връзка с актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/ на 13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои спиране с цел профилактика.

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

21.09.2018 15:47:04
Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

16.08.2018 16:35:58
Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust


Всички новини