Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
News

Промяна на мястото на провеждане на общественото обсъждане на проекти на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в пристанище Варна

05/18/2023 10:06:49 AM

Важна информация за корабните агенции.

02/27/2023 11:01:15 AM
Относно промени при издаване на "Свидетелство за отплаване" на корабите при отплаване от Български морски пристанища.

Относно утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.

02/09/2023 11:00:15 AM
Относно утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.


All news