Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

ПОКАНА

03/25/2022 10:22:04 AM
Провеждане на работна среща със заинтерисoваните страни по проект ,,Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System - PCS)“

Работа на MSW.VTMIS.BG с Microsoft Edge browser

12/22/2021 11:51:51 AM
Системата MSW.VTMIS.BG е предвидена да работи с Internet Explorer от при автоматично обновяване на Win 10 се активира пренасочване на Internet Explorer страници към Microsoft Edge.

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

04/12/2021 4:24:56 PM
Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.


All news