Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

10/28/2020 9:50:16 AM
Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

09/17/2020 10:02:40 AM
Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

МЕРКИ, ПРИЕТИ И ПРИЛАГАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19.

03/25/2020 9:40:54 AMAll news