Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

09/17/2020 10:02:40 AM
Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

МЕРКИ, ПРИЕТИ И ПРИЛАГАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19.

03/25/2020 9:40:54 AM

Относно тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

01/10/2020 9:47:35 AM
Количества отпадъци които се предават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"


All news