Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"
Новини

Предоставяне на процедури в система MSW, след смяна на агент и отразяването му в система MOVER.

26.04.2017 14:46:12
Относно: Грешки, които възникват при смяна на агентираща фирма при визита на кораб.

Промяна в системата

30.06.2016 13:21:11
Промяна в системата относно данни за фактуриране

Относно де активиране на модула известия (Notices)

11.03.2016 10:22:59Всички новини