Maritime Single Window – Bulgaria

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море"

News

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

04/12/2021 4:24:56 PM
Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

01/05/2021 2:03:06 PM
Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

10/28/2020 9:50:16 AM
Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.


All news