Maritime Single Window – Bulgaria

News


2021

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

04/12/2021 4:24:56 PM

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

01/05/2021 2:03:06 PM

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.2020

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

10/28/2020 9:50:16 AM

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

09/17/2020 10:02:40 AM

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

Относно тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

01/10/2020 9:47:35 AM

Количества отпадъци които се предават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"2019

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

02/12/2019 2:52:49 PM

Във връзка с актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/ на 13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои спиране с цел профилактика.2018

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

09/21/2018 3:47:04 PM

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

08/16/2018 4:35:58 PM

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса

08/09/2018 9:51:49 AM

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса2017

Предоставяне на процедури в система MSW, след смяна на агент и отразяването му в система MOVER.

04/26/2017 2:46:12 PM

Относно: Грешки, които възникват при смяна на агентираща фирма при визита на кораб.