Maritime Single Window – Bulgaria

News


2019

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

02/12/2019 2:52:49 PM

Във връзка с актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/ на 13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои спиране с цел профилактика.2018

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

09/21/2018 3:47:04 PM

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

08/16/2018 4:35:58 PM

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса

08/09/2018 9:51:49 AM

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса2017

Предоставяне на процедури в система MSW, след смяна на агент и отразяването му в система MOVER.

04/26/2017 2:46:12 PM

Относно: Грешки, които възникват при смяна на агентираща фирма при визита на кораб.2016

Промяна в системата

06/30/2016 1:21:11 PM

Промяна в системата относно данни за фактуриране

Подписване на процедури с електронен подпис

03/08/2016 7:06:56 PM

Проблеми с блокиране на Java при подписване

Промени в системата

01/28/2016 10:50:01 AM

Приложени промени в системата

Промени в системата

01/15/2016 9:59:44 AM

Продължаване на процедура2015

Актуализиране на пристанища (LOCODE)

12/15/2015 1:06:08 PM

Актуализиране на пристанища (LOCODE) към версия 2015-1

Преминаване към новата система за планиране на маневрите в пристанищата /MOVER/

11/25/2015 11:28:44 AM

Приемане на заявка за маневра на http://mover.vtmis.bg/

ПОКАНА

11/05/2015 1:39:13 PM

ОБУЧЕНИЕ ЗА СИСТЕМА ( MOVER )

Ред за предоставяне на данни за кораби

10/16/2015 2:12:58 PM

Ред за предоставяне на данни за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на република България

Импортиране на данни за процедура от Excel

10/06/2015 10:03:47 AM

Някои уточнения при импортиране на данни за процедура от Excel

Преминаване към новата система за граничен контрол

10/01/2015 9:54:18 AM

На 01.10.2015 год. от 00:00 часа се преминава към новата софтуерна платформа за граничния контрол - msw.vtmis.bg ........

Разрешение за отплаване

02/23/2015 11:48:54 AM

Неизпълнението на наредбата за граничен контрол ще подлежи на санкции