Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Новини


2018

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

21.09.2018 15:47:04

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

16.08.2018 16:35:58

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса

09.08.2018 9:51:49

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса2017

Предоставяне на процедури в система MSW, след смяна на агент и отразяването му в система MOVER.

26.04.2017 14:46:12

Относно: Грешки, които възникват при смяна на агентираща фирма при визита на кораб.2016

Промяна в системата

30.06.2016 13:21:11

Промяна в системата относно данни за фактуриране

Подписване на процедури с електронен подпис

08.03.2016 19:06:56

Проблеми с блокиране на Java при подписване

Промени в системата

28.01.2016 10:50:01

Приложени промени в системата

Промени в системата

15.01.2016 9:59:44

Продължаване на процедура2015

Актуализиране на пристанища (LOCODE)

15.12.2015 13:06:08

Актуализиране на пристанища (LOCODE) към версия 2015-1

Преминаване към новата система за планиране на маневрите в пристанищата /MOVER/

25.11.2015 11:28:44

Приемане на заявка за маневра на http://mover.vtmis.bg/

ПОКАНА

05.11.2015 13:39:13

ОБУЧЕНИЕ ЗА СИСТЕМА ( MOVER )

Ред за предоставяне на данни за кораби

16.10.2015 14:12:58

Ред за предоставяне на данни за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на република България

Импортиране на данни за процедура от Excel

06.10.2015 10:03:47

Някои уточнения при импортиране на данни за процедура от Excel

Преминаване към новата система за граничен контрол

01.10.2015 9:54:18

На 01.10.2015 год. от 00:00 часа се преминава към новата софтуерна платформа за граничния контрол - msw.vtmis.bg ........

Разрешение за отплаване

23.02.2015 11:48:54

Неизпълнението на наредбата за граничен контрол ще подлежи на санкции