Maritime Single Window – Bulgaria

News


2024

Смущения в работата на НЦЕДМТ

06/07/2024 2:56:19 PM

Извършване на профилактика на връзките със SSN

Затваряне канал 1 на пристанище Варна на 25.05.2024 г.

05/22/2024 10:47:59 AM

Във връзка с провеждане на регата "Варна Ченъл Къп 2024", Канал 1 на пристанище Варна ще бъде затворен за корабоплаване на 25.05.2024 г. от 10:00 до 19:00 ч.

Спиране на електронни системи за извършване на профилактика

03/13/2024 10:19:04 AM

Планирана профилактика на електронни системи

Tакси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност в българските пристанища

02/01/2024 9:32:04 AM

Tакси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност в българските пристанища

Промени в пристанищните такси събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"

02/01/2024 9:30:12 AM

Промени в пристанищните такси събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"2023

Важна информация за корабните агенции.

02/27/2023 11:01:15 AM

Относно промени при издаване на "Свидетелство за отплаване" на корабите при отплаване от Български морски пристанища.

Относно утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.

02/09/2023 11:00:15 AM

Относно утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.

Промени баластна форма

01/10/2023 10:26:25 AM

Изпълнение изискванията на законодателството2022

Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“

09/29/2022 4:14:50 PM

Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“

Нови банкови сметки

06/07/2022 4:03:56 PM

Уважаеми клиенти, С цел подобряване на обслужването и улесняване на разплащанията, Ви уведомяваме, че са разкрити следните банкови сметки, по които можете да погасявате задълженията си.

ПОКАНА

03/25/2022 10:22:04 AM

Провеждане на работна среща със заинтерисoваните страни по проект ,,Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System - PCS)“2021

Работа на MSW.VTMIS.BG с Microsoft Edge browser

12/22/2021 11:51:51 AM

Системата MSW.VTMIS.BG е предвидена да работи с Internet Explorer от при автоматично обновяване на Win 10 се активира пренасочване на Internet Explorer страници към Microsoft Edge.

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

04/12/2021 4:24:56 PM

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

01/05/2021 2:03:06 PM

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.2020

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

10/28/2020 9:50:16 AM

Временно прекъсване в система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

09/17/2020 10:02:40 AM

Актуализация за система за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER".

Относно тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

01/10/2020 9:47:35 AM

Количества отпадъци които се предават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"