Maritime Single Window – Bulgaria

Временно прекъсване на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт.

04/12/2021 16:24

Поради техническа профилактика на система за Национален център за електронен документооборот в морския транспорт ще има временни смущения в часовия диапазон от 19:00 часа до 21:00 часа  на 15.04.2021 г.