Maritime Single Window – Bulgaria

Работа на MSW.VTMIS.BG с Microsoft Edge browser

12/22/2021 11:51

Процедура за спиране на това пренасочване:

EN

Стъпка 1 натиснете трите точки (...) разположени в горен десен ъгъл Microsoft Edge browser, и избирете  Settings.
Стъпка 2 В ляво изберете "Default browser".
Стъпка 3 Под "Internet Explorer compatibility section", отворете и изберете "Never".
Стъпка 4 Рестартирайте за запазване на промените.

БГ

Стъпка 1 натиснете трите точки (...) разположени в горен десен ъгъл Microsoft Edge browser, и избирете  Настройки.
Стъпка 2 В ляво изберете "Браузър по подразбиране".
Стъпка 3 Под "Разрешаване на Internet Explorer да отваря сайтове в Microsoft Edge ", отворете и изберете "Никога".
Стъпка 4 Рестартирайте за запазване на промените.