Maritime Single Window – Bulgaria

ПОКАНА

03/25/2022 10:22

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

има удоволствието да Ви покани за участие в работна среща на заинтерисованите страни по проект

 

,,Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System - PCS)“.

 

Работната среща ще се проведе на 30 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа

в зала „Черноморие“ на Международен конгресен център – Бургас.

Целта на работната среща е да се повиши осведомеността сред морската общност за ползите от изграждане на национална PCS, етапите за нейното изграждане и въвеждане в експлоатация, пречките и предизвикателствата по пътя към модерна система на пристанищната общност.

Информацията по проекта ще бъде представена от експерти на Изпълнителя „Актуал ИТ“ – Словения и екипа за управление и изпълнение на проекта на ДППИ.

За участие в срещата не е необходимо предварително уведомление. За  участниците е осигурен безплатен паркинг в зоната на Пристанище Бургас. При регистрация на участниците е необходимо да се декларира регистрационния номер на автомобила. В залата са осигурени необходимите противоепидемични мерки.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Време: 30 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа

Място: Пристанище Бургас, Международен конгресен център – Бургас, зала „Черноморие“

Регистрация: 09:30 – 10:00 часа

Работен език: български, осигурен превод на английски

Организатор: ДП „Пристанищна инфраструктура“

Заинтересовани страни: Агенция „Митници“, Гранична полиция, Морска администрация, терминални оператори, линейни оператори, агенти и спедитори, железопътни и автомобилни компании и други заинтересовани страни.

Дневен ред:

1.     Откриване на работната среща. Представяне на участниците – 15 мин.

2.     Презентация на изпълнителя на проекта Актуал ИТ – Словения – 45 мин.:

·       Въведение в PCS

·       Защо имаме нужда от изграждане на PCS

·       Как PCS може да помогне на морския бизнес

·       Какво ще допринесе изграждането на  PCS

 

3.     Кафе -пауза – 15 мин.

4.     Демонстрация на PCS - Актуал ИТ – Словения - – 30 min.

5.     Eтапи за изграждане и въвеждане в експлоатация на PCS в българските морски пристанища – ДППИ - 15 мин.

6.     Дискусия по темата – 15 -30 мин.