Maritime Single Window – Bulgaria

Важна информация за бъдещето ползване на електронен подпис в електронна система „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“.

06/02/2022 09:31

Във връзка с изискванията на Закона за електронната идентификация, ДП „ Пристанищна инфраструктура“ е предприела мерки за подобряване на работата на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“ и улесняване на доставчиците на данни /Корабни агенции/.

1.       Ново разработеният модул отговаря на изискванията на Закона за електронната идентификация и Националната схема за електронна идентификация.

2.       След въвеждане на новият модул за електронна идентификация всеки потребител ще се идентифицира в Националната схема за електронна идентификация, в която сигурността на ползвателите е защитена на национално ниво.

3.       Във връзка с горното е необходимо всеки доставчик на данни (Корабни агенции) да изпратят коректно попълнено заявление до СПД „РКТ – Черно море“. Заявлението може да изтеглите от следният адрес:http://www.bgports.bg/upload/11257/F-124.003.docx  

 

 Желателно е заявленията да бъдат предоставени по пощата подписани и подпечатани, по електронната поща с електронно подписан е-майл или с електронно  подписан прикачен PDF файл до 03.06.2022 г.