Maritime Single Window – Bulgaria

Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт“

09/29/2022 16:14

Във връзка с актуализацията на системата „Национален център за електронен документооборот на  морския транспорт“ се организират срещи за запознаване на корабните агенти /доставчици на данни/ за настъпилите промени при нейното функциониране.

Срещите ще се проведат както следва:

1.На 04.10.2022 г. от 10:00 часа в Брегови център г.Варна

2.На 05.10.2022 г. от 11:30 часа в Брегови център г.Бургас

 

Желателно е максимално присъствие на корабните агенти.