Maritime Single Window – Bulgaria

Относно утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.

02/09/2023 11:00

Уведомяваме всички заинтерисовани лица, че в ДППИ е утвърден нов ценоразпис за предлаганите услуги от ДППИ.

Със същият може да се запознаете на следните адреси:

http://www.bgports.bg/bg/page/40

https://www.vtmis.bg/docs/CENORAZPIS_DPPI.pdf