Maritime Single Window – Bulgaria

Важна информация за корабните агенции.

02/27/2023 11:01

Уведомяваме ви, че с цел подобряване на обслужването, "Свителството за отплаване"  на корабите при отплаване от Бъгарски морски пристанища ще се издава автоматично след реалното отплаване на кораба, чрез вписване на
актуалното време на отплаване на кораба (ATD).

Автоматичното издаване ще започне на 01.03.2023 г. от 10:00 часа (ATD).