Maritime Single Window – Bulgaria

Промяна на мястото на провеждане на общественото обсъждане на проекти на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в пристанище Варна

05/18/2023 10:06

Уведомяваме Ви, че срещите за провеждане на обществено обсъждане на проектите на Тарифи за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в  пристанище Варна ще се проведат на 22.05.2023год. в сграда „Дом на моряка“ на ул. Черноризец Храбър №9 в следния график:

  1. От 10:00 ч.  - проект на Тарифа за пристанищните такси за ползване на пристанищна инфраструктура, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” в  пристанище Варна  
  2. От 11:30 ч. – проект на Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Пълна информация за проектите на Тарифи можете да намерите на официалната страница на ДП „Пристанищна инфраструктура“  http://bgports.bg/bg/page/206  и http://bgports.bg/bg/page/121