Maritime Single Window – Bulgaria

Спиране на електронни системи за извършване на профилактика

03/13/2024 10:19

Уведомяваме всички заинтересивани страни, че няма да има достъп до Национален център за електронен документооборот на морския транспорт (msw.vtmis.bg) и Система за планиране на маневрите в пристанищата (mover.vtmis.bg), поради извършване на профилактика на 16.03.2024 г. от 20:00 часа до 06:00 часа на 17.03.2024 г.
Умоляват се всички заинтересовани страни да изтеглят необходимата им информация преди началото на профилактиката, като се осигури обслужването на корабите без прекъсване за периода на профилактиката.
След пускане на системите всяка от заинтерисованите страни да попълни липсващата информация.