Maritime Single Window – Bulgaria

Преминаване към система / MOVER / пристанище Бургас

01/13/2016 10:57

На 13.01.2016год.от 12:00часа се въвежда в експлоатация система / MOVER/  http://mover.vtmis.bg/  в пристанище Бургас приемане на заявки за планиране на маневрите в пристанището от Управление на трафика-Бургас.