Maritime Single Window – Bulgaria

Промени в системата

01/28/2016 10:50

Приложени са следните промени в системата:


- Нова версия на регистъра на корабите.

- Нова версия на регистъра на пристанищата (12.2015).

- Забранено е редактирането на пристанище на пристигане след като процедура за пристигане се изпрати за одобрение. Ако е необходимо пристанището да се смени, процедурата се прекратява и се създава нова, като може да се преизползва съществуващата и да се смени пристанището преди да се изпрати за одобрение.

- На всеки час през деня и на всеки 6 часа през нощта и уикендите се изпраща поща до агенциите, в чиито процедури ETA или ETD е изтекла с повече от един час и не е въведена съответно ATA или ATD. ETA или ETD трябва да бъдат актуализирани.