Maritime Single Window – Bulgaria

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АГЕНТИ:

02/17/2016 16:36

Уважаеми господа,

Моля  отбележете, че в потребителския интерфейс на системата за планиране на маневрите в пристанищата "MOVER" съществува функция за пряка кореспонденция с Директора на дирекция "Морска администрация"- Варна / Бургас- Капитан на пристанището, където можете да отправяте запитвания и искания за облекчения на условията за извършване  на маневри и други въпроси. Тази кореспонденция има юридическа тежест  на прикачените сканирани писма с ръчно изписани и подписани резолюции.

С цел облекчаване на Вашата и на Морска администрация работа в тези случаи следва да се ползва тази функционалност.