Maritime Single Window – Bulgaria

Подписване на процедури с електронен подпис

03/08/2016 19:06

Ако са налице проблеми при подписване с електронен подпис, е необходимо адреса на сайта (https://msw.vtmis.bg) да се добави в списъка с изключения на Java. Как става това е описано в Често задавани въпроси т.8.