Maritime Single Window – Bulgaria

Относно де активиране на модула известия (Notices)

03/11/2016 10:22

Уведомяват се всички корабни агенции, че от 11.03.2016г. модула известия (Notices) се де активира. Това се прави с цел улесняване на корабните агенти и отпадане на подаване на дублираща информация в модул Известия (Notices) и модул Процедури (Procedures). Откриването на процедура  за пристигане на даден кораб се счита за подаден 24/72 часово уведомление (Notice).

Ако даден кораб  подлежи на разширена проверка, процедурата се отваря 72 часа по- рано, като се попълват само задължителните полета и полетата в секция Пристанище (Port). Останалата информация за посещението на кораба се добавя в последствие, но не по-късно от 24 часа преди пристигането на кораба в пристанището.

Моля да се има в предвид, че времето за предварително подаване на информация за посещението се отчита от момента на изпращане на процедурата за пристигане за одобрение ( Изпратена за одобрение на/Sent for approval on)  и действителното време за пристигане на кораба в пристанището АТА ( действително време на пристигане/Actual time of arrival).

Кораб пътуващ от не европейско пристанище за българско пристанище, с опасен товар на борда, изпраща процедура за пристигане най късно в момента на отплаване от не европейското пристанище, като се попълват само задължителните полета и информацията за опасен товар на борда. Останалата информация за посещението на кораба се добавя в последствие, но не по-късно от 24 часа преди пристигането на кораба в пристанището.

Кораби, на които прехода от последното пристанище до българско пристанище е по-малък от 24 часа, изпращат процедура за пристигане за одобрение най-късно в момента на отплаване от последното пристанище.