Maritime Single Window – Bulgaria

Промяна в системата

06/30/2016 13:21

От днес, 30.06.2016 г. данните за фактури в процедура за пристигане са задължителни.