Maritime Single Window – Bulgaria

Предоставяне на процедури в система MSW, след смяна на агент и отразяването му в система MOVER.

04/26/2017 14:46

При смяна на агент е необходимо да се спазва следната последователност:

·        Агентът, който е разкрил входящата процедура в MSW е задължително да предостави правата си на новия агент за изходяща процедура в MSW. Това се отразява автоматично и в процедурата в MOVER т.е. създава се нова маневрена заявка.

·         Новият агент, прави процедура в MOVER за "ПРЕМЕСТВАНЕ" или "ОТПЛАВАНЕ", в зависимост от предстоящата маневра.