Maritime Single Window – Bulgaria

Количества отпадъци за сдаване без допълнителна такса

08/09/2018 09:51

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В чл. 8, ал. 1, т.1 от Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" са посочени максималните суми, до които корабите могат да предават отпадъци, без да заплащат допълнително, като Ви информираме, че количествата в куб.м. може да намерите ТУК.


Линк за ТУК: http://bgports.bg/upload/6898/Kolichestva+otpadyci+za+sdavane.pdf