Maritime Single Window – Bulgaria

Издаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust

08/16/2018 16:35

При преиздаване на нов ЕП "Gemalto" от B-Trust е необходимо да се ползва друг драйвер за работа със системата MSW решението е описано на :

https://www.b-trust.org/bg/elektronni-podpisi/vyprosi-i-otgovori-problemi-i-reshenija

        -> Проблеми и решения

        -> 10. Съобщение за зареждане на библиотеки в е-услугите на Агенция митници и Агенция по вписванията.

трябва да изглежда по следният начин.