Национален център за електронен документооборот в морския транспорт

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

21.09.2018 15:47