Maritime Single Window – Bulgaria

Актуализация на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/

02/12/2019 14:52

 

Във  връзка с актуализация  на системата в „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” /National Maritime Single Window/  на
13.02.2019г. от 14:00 часа до 15:00часа на същата дата ще предстои  спиране с цел профилактика.