Maritime Single Window – Bulgaria

Подписване на процедури с електронен подпис.

08/06/2019 10:28

Уважаеми агенти /доставчици на данни/, моля при всяка настъпила промяна на информация в създадената от Вас процедура, да бъде подписвана с електронен подпис.

С цел институциите /проверяващи/ да съблюдават хронологията от настъпилите промени за всяка една процедура.